Integritetspolicy

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss! På denna sida hittar du information om var och hur vi hanterar och bevarar dina personuppgifter när du är hos oss. Om du har några ytterligare frågor kan du kontakta vår kundtjänst och som kan berätta mer om hur vi hanterar dina uppgifter.

VEM ANSVARAR FÖR DE PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN?

ERC Garage är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar genom köp och övrig kontakt med oss och ansvarar för behandling av dessa i enlighet med gällande lagstiftning.

ERC Garage

Sverige

VAR LAGRAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi eftersträvar att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och alla våra egna IT-system, men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES (s.k. ”tredje land”). Sådan överföring sker endast till mottagarland med adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lagstiftning. Om överföring sker till partner för en tjänst i USA sker detta endast till företag som omfattas av det så kallade ”Privacy Shield”, vilken är en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA.

VEM HAR TILLGÅNG TILL DIN INFORMATION?

Dina uppgifter används först och främst av ERC Garage för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig och för att förbättra din upplevelse hos oss. För att vi ska kunna erbjuda nedan nämnda tjänster och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Detta sker endast för de ändamål för vilka vi har samlat informationen och endast till företag som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter. Vi tillhandahåller information och innehåll för leverantörer och tjänsteleverantörer som stödjer vår verksamhet, till exempel genom att tillhandahålla tekniska infrastrukturtjänster (såsom exempelvis e-handelsplattform, IT-system, CRM- och marketingsystem), analysera hur våra produkter används, leverera och distribuera produkter som du köpt, erbjuda betalningar eller genomföra enkätundersökningar. Vi säljer aldrig dina uppgifter vidare till tredje part, och kommer heller aldrig att göra det. Om äganderätten till ERC Garage ändras kan vi komma att överföra informationen om dig till den nya ägaren.

HUR LÄNGE LAGRAR VI DATA?

Vi lagrar uppgifter tills de inte längre är nödvändiga för att tillhandahålla en bra kundupplevelse för dig eller för att fullfölja våra åtaganden i enlighet med avtal. Information som vi får om dig (inklusive data om ekonomiska transaktioner i samband med köp) sparas under den tid som gällande lagstiftning kräver.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

Rätt till information

Du har rätt att när som helst begära ut information om vilka personuppgifter som vi lagrar om dig. Du kontaktar ERC Garage enligt nedan, som sedan återkommer med dig med svar på vilka uppgifter vi har om dig.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter samt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering / ”Rätt att bli bortglömd”

Du kan ha rätt att begära att ERC Garage ska radera de personuppgifter som vi behandlar om dig. I följande situationer kan detta komma att bli aktuellt•Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

 • Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar det samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du inte längre vill ha marknadsföring från oss
 • Om det efter en intresseavvägning inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet Rätt att säga nej till direktmarknadsföring. Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, inklusive profileringsanalyser för direktmarknadsändamål.

Du kan avsäga dig direktmarknadsföring på följande sätt

 • Genom att följa anvisningarna i alla marknadsföringsmeddelanden
 • Genom att meddela ERC Garage att du inte längre vill ha direktmarknadsföring

Rätt till begränsad behandling

Du har rätt att be ERC Garage begränsa behandlingen av dina personuppgifter i följande situationer:

 • Du kan i vissa fall ha rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.
 • Rätten till begränsning gäller bland annat när den registrerade anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse.
 • Om du anger att din personliga information är inkorrekt kommer ERC Garage (”ERC Garage ”) avstå från att behandla sådan information under perioden då personuppgifternas korrekthet utreds.

KONTAKT – VEM KONTAKTAR JAG VID FRÅGOR?

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vill få ut registerutdrag, återkalla samtycke, motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål m.m. är du välkommen att kontakta oss. info@ercgarage.se

RÄTT ATT LÄMNA IN ETT KLAGOMÅL

Är du inte nöjd med vår behandling av dina personuppgifter, och/eller de svar du fått av oss, har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

UPPDATERINGAR AV INTEGRITETSPOLICYN

Den senaste versionen av vår integritetspolicy finns alltid på vår hemsida. Vi meddelar dig också om det innebär några väsentliga ändringar i policyn som påverkar det sätt vi lagrar och hanterar dina personuppgifter.

VID KÖP

Hur använder vi dina personuppgifter?

 • Vi använder den information vi har om dig för att utveckla våra produkter och tjänster och förbättra din kundupplevelse. För att skapa anpassade produkter som är unika och relevanta för dig använder vi de uppgifter, intressen och svar baserat på de data vi samlar in och som du väljer att tillhandahålla där du exempelvis svarat på frågor i ett formulär.
 • Vi behandlar data i analyser av köpmönster där vi tittar på hur du interagerar med vår websida, exempelvis vilka produkter du är intresserad av osv. Det är en nyckel för att kontinuerligt utveckla användarupplevelsen och göra ditt besök i webshopen och vår kommunikation till dig så bra och relevant som möjligt.
 • Vi använder dina personuppgifter för att kunna administrera och fullfölja dina köp och leveranser, erbjuda dig olika betalningslösningar, ge leveransaviseringar via sms, e-post eller post, hantera eventuella returer samt hantera ditt användarkonto på våra webplattformar i syfte att ge dig en personlig upplevelse.
 • Vi kan också göra din upplevelse smidigare, till exempel genom att automatiskt fylla i din registreringsinformation (till exempel ditt yrkesområde) om du redan angett det i ett annat sammanhang och där det sparats i vårt CRM verktyg.
 • Vi kan använda den information som vi har om dig för att utveckla, testa och förbättra vår webshop, bland annat genom att utföra undersökningar och förbättra kundupplevelsen och testa nya funktioner.
 • Vi använder den information vi har om dig för att skicka dig marknadsföringskommunikation och erbjudanden, utannonsera vinnare i tävlingar, kommunicera med dig om våra produkter och nyheter samt meddela dig om våra policyer och villkor.
 • Vid kommunikation och när du kontaktar oss använder vi också den information som du angett för att kunna svara dig på eventuella frågor angående dina leveranser eller order.

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

VAD FÖR SLAGS PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du genomför köp från ERC Garage både via vår webshop och genom andra kanaler, fyller i ett formulär eller deltar i eventuella tävlingar. Exempel på uppgifter som samlas in i samband med köp och/eller intresse för någon av ERC Garage produkter kan vara kontaktinformation så som namn, kundnummer, adress, e-postadress, personnummer, telefonnummer, orderinformation, betalningsinformation och betalningshistorik, genomförda köp, köphistorik, beteende på våra digitala plattformar och respons på marknadsutskick.

Vi kan också komma att samla in vissa personuppgifter från externa partners såsom adressuppgifter från offentliga register och uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller kreditupplysningsföretag.

MARKNADSFÖRING

Hur använder vi din personliga information i marknadsföringssyfte?

Vi använder din personliga information för att kunna skicka dig anpassade erbjudanden om just det du är intresserad av, relevant marknadsföring, viktig information, kundundersökningar och inbjudningar via e-post, textmeddelande, telefon och post.

För att optimera din upplevelse ger vi dig relevant information, produktrekommendationer, påminnelser om att du har produkter kvar i din kundvagn. Alla dessa tjänster är baserade på dina tidigare köp, klick och information du ger oss.

Vilka slags personuppgifter hanterar vi i marknadsföringssyfte?

 • Vi behandlar uppgifter så som
 • kontaktinformation som namn, adress, e-postadress, telefonnummer, postnummer samt storlekar på arbetskläder
 • de produkter, annonser och innehåll du klickar på
 • din inköpshistoria
 • beteendeinformation, navigering och klick på webbplatsen och i andra digitala kanaler
 • respons på marknadsutskick

VEM KAN ANVÄNDA DIN PERSONLIGA INFORMATION?

Information till tredje part tillhandahålls endast för tillhandahållande av tjänster i relation till vår marknadsföring och kommunikation; dvs såsom mediebyråer och tekniska leverantörer för distribution av fysisk och digital direktmarknadsföring.

Vi kommer aldrig sälja eller dela din information till en tredje part i marknadsföringssyfte.

Den rättsliga grunden för databehandling

Vi samlar in, sparar, använder och delar data som vi har på de sätt som beskrivs i denna policy:

 • I enlighet med ditt samtycke, som du kan återkalla genom att kontakta ERC Garage.
 • I den utsträckning det krävs för att vi ska kunna uppfylla våra juridiska skyldigheter.
 • För att skydda dina eller andras grundläggande intressen.
 • I den utsträckning det krävs för att tillvarata våra legitima intressen av att tillhandahålla en trygg, professionell, säker och relevant tjänst för våra användare och partner, såvida inte dessa intressen strider mot dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter.

RÄTT ATT SÄGA NEJ TILL DIREKTMARKNADSFÖRING

Du har rätt att säga nej till direktmarknadsföring och ta tillbaka ditt samtycke.

Du kan avsäga dig direktmarknadsföring på följande sätt

 • Genom att följa anvisningarna i alla marknadsföringsmeddelanden
 • Genom att meddela ERC Garage på info@ercgarage.se om att du inte längre vill ha direktmarknadsföring

HUR LÄNGE KOMMER VI ATT SPARA DIN INFORMATION?

Vi kommer att behålla din information i direktmarknadsföring tills du meddelar oss att du inte längre vill ha direktmarknadsföring från ERC Garage. Vid e-postmarknadsföring betraktar vi inte dig som en aktiv kund om du inte har öppnat ett e-postmeddelande under det gångna året och vi tar löpande bort inaktiva e-postadresser från vårt register.

KUNDTJÄNST OCH ADMINISTRATION

Varför använder vi din personliga information på kundtjänst?

Vi använder din personliga information för att hantera dina förfrågningar, lägga order, hantera produktrelaterade ärenden, supportärenden via e-post, chatt, telefon och sociala medier samt vid hantering av returer, reklamationer eller andra kundrelaterade frågeställningar. Vi behöver också kunna kontakta dig om det uppstår ett problem med din beställning.

Vilka slags personuppgifter hanterar vi på kundtjänst?

Vi behandlar all information du tillhandahåller, inklusive följande information

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer
 • Beställningsinformation
 • Orderhistorik
 • Storlekar och eventuella mått
 • Anteckningar och eventuella åtgärder
 • När och hur marknadskommunikation har inträffat, såsom klick till vår hemsida besök och evenemang
 • All korrespondens som rör kundrelationen

Vilken rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att tillvarata ERC Garage legitima intressen och kunna administrera och fullfölja dina köp och leveranser, ge leveransaviseringar via sms, e-post eller post, hantera eventuella returer samt hantera ditt användarkonto på våra webplattformar i syfte att ge dig en personlig upplevelse.

Hur länge kommer vi att behålla din information?

Vi kommer att behålla din information tills den inte längre krävs enligt lag eller till dess att du eventuellt ber oss att radera din data och detta i sin tur inte strider mot något.

Hur länge kommer vi att behålla din information?

Vi håller din information i marknadsföringsregistret tills du tar tillbaka ditt samtycke

UTVECKLING OCH FÖRBÄTTRING

Hur använder vi din personliga information i utvecklingsarbete?

Vi använder data för att utvärdera, utveckla och förbättra alla våra tjänster, produkter och system till våra kunder. Som ett resultat analyserar vi inte din information på en personlig nivå, utan all databehandling äger rum med anonymiserade persondata.

Detta inkluderar analys som gör att vi kan göra våra tjänster mer användarvänliga. Till exempel kan vi anpassa användargränssnittet så att informationsflödet förenklas. Vi kan också övergripande identifiera de mest använda digitala kanaler som våra kunder använder och genom det förbättra system.Analysen används också för att förutsäga volymen av inköp, lager och planlägga leveranser och kapacitet. Utöver detta använder vi information för att kontinuerligt utveckla och förbättra vårt sortiment.

Vilka slags personuppgifter hanterar vi?

Om du har gett oss nedan information behandlar vi denna:

 • Kontaktinformation som namn, adress, e-postadress och telefonnummer
 • Kundnummer
 • Beteendeinformation, t.ex. klick i webshop
 • E-posthistorik

Om du har handlat från ERC Garage behandlar vi följande uppgifter

 • Beställningshistorik
 • Leveransinformation
 • Betalningshistorik

Vi hanterar även följande personliga uppgifter relaterade till cookies

 • Historik för klick på webbsiten
 • Navigering och surfhistorik
 • Dina handlingar i ditt marknadsföringsmaterial, till exempel klick, meddelandeöppningar

Vem använder din personliga information i utvecklingssyfte?

Vi använder webbplatsanalysföretag för att analysera våra kunders online beteende på en generell nivå. Sådana tjänster inkluderar till exempel Google Analytics, Google Tag Manager, Google Adwords, Facebook-spårningspixel. Genom att använda dessa tjänster kan vi förbättra din shoppingupplevelse och anpassa din kommunikation.

Vilken rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter i utvecklingssyfte?

Hantering av din personliga information för att utveckla och förbättra våra tjänster bygger på vårt legitima intresse.

Hur länge kommer vi att behålla din information?

Vi kommer att behålla din information till dess att du ber oss att radera dina data.

COOKIES

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller mobilenhet och hämtas under senare besök. Genom att använda våra tjänster accepterar du också cookies.

Hur använder vi cookies?

ERC Garage webshop använder cookies bland annat för att hantera varukorgens innehåll. Har du cookies blockerade kan du därmed inte handla i webshopen då sin varukorg kommer att ”glömma” sitt innehåll vid varje ny sidladdning. Vill du inte få cookies sparade och ändå handla kan du göra detta genom att öppna ett så kallat inkognitofönster i din webbläsare och därigenom genomföra sitt köp. Då raderas alla cookies automatiskt när webbläsaren stängs. Vi använder även cookies som statistikunderlag, till exempel för att se vilka artiklar samma besökare tittar på för att kunna erbjuda automatiska produktrekommendationer.

Utöver cookies i varukorgen används även sessionscookies för att komma ihåg din inloggning på mina sidor samt för inställningar så som språkval, land. På så sätt slipper du att göra samma val varje gång du besöker ERC Garage på webben. Pop-ups på sajten kan också använda cookies för att säkerställa att du endast visas popupen en enda gång.

Vi använder Google Analytics, Google Tag Manager och Adwords som också sätter cookies, syftet är att få en bild över hur våra besökare använder webbplatsen. Den här typen av cookies innehåller inte information som kan identifiera vem du är.

Social media-kopplingar så som gilla-knappar för Facebook and LinkedIn läser av om det finns cookies som satts vid tidigare besök på dessa sidor. Vi använder även tredje part tracking cookies i syfte att kunna visa dig relevanta annonser om ERC Garage produkter på andra webbplatser / i andra kanaler.

Vilka slags personuppgifter hanterar vi?

Vi kombinerar din cookiekod med den personliga information som vi har samlad om dig endast i de fall då sådan information har samlats in i våra system

Vem kan använda din personliga information?

Information till tredje part tillhandahålls endast för tillhandahållande av ovannämnda tjänster. Vi använder ett analytiskt verktyg för att samla in statistik för att optimera vår webbplats och ge dig rätt marknadsföringsmaterial.

Vilken rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter?

Vi kombinerar endast din cookie med din personliga information om du är inloggad på ditt konto, abonnerar på nyhetsbrev eller är baseras den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter i detta syfte på vårt legitima intresse.

Hur länge kommer vi att behålla din information?

ERC Garage lagrar inte din personliga information i dina cookies. Med din webbläsare kan du enkelt ta bort cookies från din dator eller mobilenhet. Du hittar instruktioner om hur du använder och tar bort cookies från din webbläsare under ”Hjälp”. Du kan stänga av cookies eller välja att få information varje gång en ny cookie skickas till din dator eller mobil enhet.

OBS: Om du stänger av cookies kan du inte dra nytta av alla funktioner. Till exempel är tillägg av en produkt till en kundvagn i en webshop tekniskt beroende av funktionaliteten i cookies.

TJÄNSTER FÖR ATT SAMLA IN DATA

Vilka tjänster används för att samla in data?

ERC Garage använder olika tredjepartstjänster för datainsamlings som möjliggör drift, kommunikation och marknadsföring, så att kommunikation och innehåll kan anpassas till just dig. Nedan har vi listat de tjänster som är i bruk eller anslutna till ERC Garage och webshoppar. Du kan också läsa mer om vilken information som tjänsten samlar och lagrar.

Google Adwords

Adwords är Googles sökmarknadsverktyg som vi använder för att förbättra våra webbannonser. När du till exempel söker efter ERC Garage på Googles söktjänst ser du vår annons som tar dig till ERC Garage webshop när du klickar på den. I det här exemplet kommer din webbläsare att installera cookieinformation som följer din webbläsare tills du tar bort webbläsarens cookiehistorik. Informationen som denna cookie använder för kommer också att kopplas till Google Analytics-tjänsten vi använder för att spåra resultaten från olika marknadsföringsinsatser. Om du väljer att köpa någon produkt via denna typ av sökordsökning, kommer det också lämna ett spår i Google Analytics.

Google Analytics

Google Analytics mäter och analyserar aktivitet på vår hemsida och webshop ercgarage.se, till exempel inköp, besökta sidor och beteendehistorik. Google Analytics arbetar med en cookie för att spåra användaraktivitet. Vi använder Google Analytics för att förbättra våra kunders upplevelser och mäta resultaten av marknadsföringsinsatser. Dessa inkluderar sökmarknadsföringskampanjer, e-postkampanjer och kampanjer som skapats för externa webbtjänster, till exempel Google Adwords.

Besökare kan välja att ta bort Googles användning av cookies genom att gå till Googles annonsering “opt-out” via denna länken: http://www.google.com/privacy/ads.

 

Facebook / Instagram / Twitter / Youtube / Linkedin

Vi använder sociala medier för att skapa relation till existerande kunder och potentiella nya kunder. Sådana åtgärder kan vara kampanjer riktade mot en specifik målgrupp som vi tror kommer att vara intresserade av det erbjudande vi har. Varje tjänst använder sin egen spårningspixel installerad i källkoden i vår webbutik. Spårningspixeln kan beskrivas som ett litet program som följer användaren, till exempel från Facebook via en viss kampanj till de personer som kommer till vår hemsida. Denna typ av spårning hjälper oss att förstå våra kunder bättre och ge relevant innehåll i varje kanal.

En liknande spårningspixel används för att följa ekonomisk lönsamhet för dessa marknadsföringsåtgärder i dessa sociala medier. Med andra ord, med denna typ av spårningspixel, ser vi hur många handlade kunder etc. som faktiskt har blivit utfallet av en aktuell kampanj.

För en förbättrad användarupplevelse

Vi lär oss ständigt mer om våra kunder genom de ovan nämnda analytiska verktygen. Vårt mål är att alltid vara relevanta och vill därför också ge dig något av intresse för dig och din verksamhet, ditt yrke eller ditt beteende. Med denna information kan vi skräddarsy dina online shoppingbesök för att möta din förväntade användarupplevelse. Ett enkelt exempel är användningen av sådan information, till exempel kan ändra innehållet på webbsidan så att den passar din bransch: om du arbetar inom byggsektorn, kan du se en anpassad visning av kläder i webshopen istället för att behöva leta bland kläder för flera segment.

Att samla in data är avgörande för vår verksamhet, men du drar också nytta av det. Men det viktigaste för oss är att du kan lita på att vi hanterar dina personuppgifter seriöst och veta att vi bryr oss om din integritet och din säkerhet.

DATERING

Denna integritetspolicy uppdateras senast: 2019-03-07